4จังหวัดเหนือดีเดย์ 15ก.พ.66ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด

25 พ.ย. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ถกแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ดีเดย์ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 ผู้ว่าฯเชียงใหม่เผย ทั้ง 4 จังหวัด ลงนามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่น ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ชัชวาล ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชษฐา โมสิกรัตน์ และ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน อนุพงษ์ วาวงศ์มูล ร่วมประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ร่วมกัน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่


พร้อมกันนี้ ทั้ง 4 จังหวัด ได้ร่วมกันกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 รวมเป็นระยะเวลา 75 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่สภาพอากาศค่อนข้างนิ่งกว่าปกติ ทั้งนี้จะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยหน่วยงานภาครัฐ และในพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนของจังหวัดเท่านั้น ซึ่งจะได้มีการกำหนดวันเวลาในการเริ่มเผาและดับ รวมถึงขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน

ทั้งยังจะได้มีการประชุมหารือแนวทางการทำงาน และจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ ซึ่งหากเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ จะได้มีการบูรณาการการปฏิบัติงานดับไฟป่าร่วมกัน โดยในขณะนี้ ได้มีข้อมูลรายชื่ออำเภอที่มีพื้นที่ป่ารอยต่อระหว่าง 4 จังหวัดไว้พร้อมแล้ว


นอกจากนี้ ทั้ง 4 จังหวัด ยังจะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ร่วมกัน เพื่อเชื่อมโยงกลไกความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมถ่ายทอดข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้สถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) และค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) ร่วมกัน เพื่อสามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีการเข้มงวดแหล่งกำเนิด PM2.5 แหล่งอื่น ๆ เช่น รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม และเขตก่อสร้าง เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าคุณภาพอากาศ (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน