”ขยะไม่กำพร้า” 2 ตัน ให้ SCG แปรรูปเป็นพลังงาน

25 พ.ย. 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” สืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ยังมีการทิ้งขยะรวมกันทุกประเภท ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการกำจัดขยะจำนวนมาก และเมื่อมีการคัดแยกขยะแล้ว ยังมีขยะส่วนที่เหลือซึ่งเรียกว่าขยะกำพร้าอีกจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน มุ้ง ชุดชั้นใน ถุงน่อง ถุงเท้าเป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ หากมีการเก็บรวบรวมในปริมาณมาก จะสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานได้ 

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า คพ.จึงร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) จัดทำโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดย คพ. ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนำขยะกำพร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมารวบรวมให้มีปริมาณมากพอ จนคุ้มค่าต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการเผาเป็นพลังงาน

ในปี 2565 มีผู้นำขยะกำพร้ามาบริจาคจำนวน 2 ตัน คพ.จะนำขยะกำพร้าเหล่านี้ส่งมอบให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) ขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า มาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานต่อไป


กิจกรรมนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการลด และคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง เพื่อให้เกิดรากฐานการจัดการขยะที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การสร้างกลไกความร่วมมือจากภาคส่วน โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถเป็นต้นแบบขยายไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวเรือน เป็นการสร้างวินัยในการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะที่จะนำไปฝังกลบในสถานที่กำจัดขยะ นำไปใช้ประโยชน์ด้านการผลิตพลังงาน นายปิ่นสักก์  กล่าว

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน