ป.ป.ช.ภาค3โคราชตรวจสอบโครงการสร้างถนนเสี่ยงอุบัติเหตุ

25 พ.ย. 2565

ป.ป.ช. ภาค 3 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สำรวจโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง ตามนโยบายความปลอดภัย ไร้การทุจริต

 

กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. พบถนนที่ก่อสร้างมีขนาดความกว้างไม่เท่ากัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2565 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ปริญญา วิกุลศิริรัตน์ พร้อมด้วยกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในจังหวัดนครราชสีมา  

 


โดยจากการลงพื้นที่ได้รับการชี้แจงว่า โครงการช่วงที่ 1 (โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเยี่ยม หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน) งบประมาณ 492,000 บาท เป็นการทำถนนขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร ในปีงบประมาณ 2564

 

 

ส่วนโครงการช่วงที่ 2 (สายท่าเยี่ยม สะพานขอน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน) งบประมาณ 498,000 บาท เป็นการทำถนนความกว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร ได้รับงบประมาณในปี 2565 เนื่องจากได้ผ่านการประชาคมจากประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการถนนกว้างขึ้นเพื่อให้สวนทางกันง่ายขึ้น และปัจจุบันกำลังสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จึงได้กำชับเรื่องการแก้ไขช่วงที่ชำรุดเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้สัญจร และจะตรวจสอบรายละเอียดโครงการต่อไป


นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 2226 ตอน วังหิน-หนองนางดำ กรณีผู้รับเหมาทำถนนไม่ติดไฟลูกศรบอกทางทำให้ประชาชนได้รับอุบัติเหตุ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า

 

 

โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 7 กันยายน 2565 งบประมาณ 89,940,000 บาท และได้รับการชี้แจงเบื้องต้นจากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ว่า ได้กำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามสัญญา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้ว

 

ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางผู้รับจ้างได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว

 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 แจ้งผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ส่วนการคิดค่าปรับ งด หรือลดค่าปรับก็ให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนด พร้อมทั้งให้หน่วยงานตรวจสอบ กำชับมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายการ และดูแลความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนในพื้นที่ด้วย เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักมีการจราจรค่อนข้างมาก ต้องมีสัญญาณไฟ ป้ายต่าง ๆ ที่เพียงพอ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน