ป.ป.ช.ศรีสะเกษ ถอนหมุดเสี่ยงโรงสูบน้ำสร้าง10ปีปชช.ไม่ได้ใช้

25 พ.ย. 2565

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่องน้อย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษต หลังสร้างเสร็จเกือบ 10 ปี แต่ประชาชนไม่ได้ใช้งาน และไม่มีหน่วยงานดูแล 

 

สืบเนื่องจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. หรือ ศูนย์ CDC ได้แจ้งว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายถึงโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่องน้อย โดยระบุว่าโครงการดังกล่าวหลังจากสร้างเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน ไม่สามารถเปิดใช้งานได้และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล

 

 

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ อภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ลงพื้นที่วันนี้ 24 พ.ย. 2565 เวลา 15.00 น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

เพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห่องน้อย ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านห่องน้อย สุจินต์ วิเศษชาติ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

 


จากการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในเบื้องต้นทราบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการ

 

 

ก่อนสร้างสถานีสูบน้ำได้มีการสร้างคลองส่งน้ำหินดาดไว้ก่อนแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยงบประมาณที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณที่สร้างสถานีสูบน้ำ และการสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำเข้าไปยังคลองส่งน้ำดังกล่าว เมื่อสถานีสูบน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2556 ยังไม่ได้เปิดใช้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า

 

ต่อมาปี พ.ศ. 2557 เกิดภัยแล้งอย่างหนัก ทางผู้ใหญ่บ้านและชุมชนได้ขอให้ อบต.ผักไหม ช่วยค่าใช้จ่ายในการขอขยายเขตไฟฟ้าและค่าใช้ไฟฟ้า เพื่อใช้กับสถานีสูบน้ำ เมื่อขยายเขตไฟฟ้าแล้วได้มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จากผู้ที่ต้องการใช้น้ำในการทำเกษตร เมื่อมีการขยายเขตและไฟฟ้าเข้าถึง มีการเปิดใช้อยู่ 26 วัน ปรากฏว่ามีน้ำไหลดี ประชาชนได้ใช้น้ำ แต่เมื่อเปิดน้ำต่อเนื่องจึงมีปัญหาค่าไฟฟ้าที่สูงมาก เพราะเมื่อใช้ระดับการสูบสูง ค่าไฟฟ้าก็สูงเกินกำลังที่กลุ่มผู้ใช้น้ำจะจ่ายได้ และเกินกำลังงบประมาณของ อบต.ผักไหม จึงได้หยุดการใช้สถานีสูบน้ำฯ ดังกล่าว

 

และมีการแจ้งให้ อบต.ผักไหม ทำเรื่องของบประมาณสนับสนุนจากกรมชลประทาน แต่ทรัพย์สินดังกล่าวไม่ใช่ของ อบต.ผักไหม จึงไม่มีการดำเนินการใด ๆ

 

ต่อมาจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2565 คณะกรรมการฯ มีมติส่งมอบสถานีสูบน้ำ ให้ อบต.ผักไหม ใช้ประโยชน์ ซ่อมแซม ดูแลรักษา และจังหวัดศรีสะเกษได้ทำข้อตกลงกับ อบต.ผักไหม ที่จะส่งมอบ แต่เอกสารข้อตกลงพิมพ์ปี พ.ศ. ผิดพลาด จึงมีการส่งกลับไปแก้ไข และอยู่ระหว่างดำเนินการ 


 

ส่วนข้อมูลรายละเอียดของจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานจังหวัดศรีสะเกษในเบื้องต้นแล้ว เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการก่อสร้างและช่วงหลังก่อสร้างแล้วเสร็จได้ดำเนินการอย่างไร การใช้ประโยชน์ของโรงสูบน้ำฯ และปัญหาต่าง ๆ ของโครงการ

 

 

ทั้งนี้ จะได้เข้าไปติดตามการส่งมอบโรงสูบน้ำฯ และการใช้ประโยชน์ การซ่อมแซม ดูแลรักษาโรงสูบน้ำ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน