ศาลปกครองกลางสั่งไม่ทุบ"แอชตัน อโศก"

24 พ.ย. 2565

ศาลปกครองกลางสั่งไม่ต้องรื้อถอนตึกแอชตัน อโศก ตามที่ สยามสมาคมฟ้องรื้อถอน สั่งผู้ว่าฯกทม.-ผอ.เขตวัฒนา-บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด-รฟม. แก้ไขให้ถูกต้อง

 

 

วันที่ 24 พ.ย. 2565 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาในคดีที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโจทก์ฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพวกรวม 3 คนให้รื้อถอนอาคารแอชตัน อโศก โดยมีผู้ร้องสอดในคดีคือ บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด กับพวกรวม 3 คน

 

ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 คือผู้อำนวยการเขตวัฒนา ดำเนินการออกใบอนุญาตแก่โครงการแอชตัน อโศก โดยฝ่าฝืนข้อ 2 วรรค 2 ของกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารจริง

 

แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีเจ้าของห้องชุดกว่า 668 ห้อง การรื้อถอนจึงส่งผลกระทบต่อประชาชน จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ผู้ร้องสอดที่ 1 บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด และผู้ร้องสอดที่ 2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมหารือเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 180 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด


 

ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และผู้อำนวยการเขตวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ใช้อำนาจตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี ดำเนินการต่อบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (ผู้ร้องสอดที่ 1)

 

สำหรับกรณีที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 42 ในการออกคำสั่งกับบริษัท อนันดาฯ ให้รื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน-อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเฉพาะแต่ส่วนของอาคารที่ได้ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ในส่วนของอาคารที่สูงเกินกว่าความกว้างของทางจำเป็น 6.40 เมตร) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

 

ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพิพาท ให้เป็นไปตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

 

ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน