ลุงป้อม ส่งทีมงานสร้างเครือข่าย ขยายการค้าปาล์มน้ำมันไทย-อินเดีย ตั้งเป้าสู่ระดับโลก

24 พ.ย. 2565

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ส่งทีมงานสร้างเครือข่าย ขยายการค้าปาล์มน้ำมันไทย-อินเดีย ตั้งเป้าสู่ระดับโลก การยกระดับรายได้เกษตรกร การผลักดันขยายการส่งออกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 8-9 แสนตันต่อปี

 

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มอบนโยบายให้ พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ประธานอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ และประธานคณะทำงานขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมัน ขยายความร่วมมือด้านปาล์มน้ำมันของไทยให้เป็นไปตามทิศทางของตลาดโลก 

 

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตน้ำมันพืชแห่งอินเดีย (The Indian Vegetable Oil Producers’ Association, IVPA) ได้จัดงาน IVPA Global Roundtable on Veg Oils and Oilseed 2022 เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ เมือง ไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย และได้เชิญองค์กรชั้นนำของรัฐและเอกชนด้านปาล์มน้ำมันเข้าร่วมงาน เช่น คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึง กนป.ของไทย จึงได้มอบหมายให้ ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติและคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมันและพลังงานทางเลือกของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เดินทางไปนำเสนอวิสัยทัศน์ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดีย 

 


ดร.บุรินทร์ฯ เปิดเผยว่า ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันตามนโยบายของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ อาทิ การยกระดับรายได้เกษตรกร การผลักดันขยายการส่งออกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 2-3 แสนตันต่อปีในปี 2562 เป็น 8-9 แสนตันต่อปีในปัจจุบัน การขยายขนาดทางเศรษฐกิจของปาล์มน้ำมันทั้งระบบจาก 2.1 แสนล้านบาทต่อปีในปัจจุบัน เป็น 6 แสนล้านบาทต่อปีในอีก 8 ปีข้างหน้า โดยการมุ่งสู่การเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม S curve และ BCG โดยออกมาตรการระยะยาวในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ปาล์มน้ำมันของไทยเป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่ยั่งยืน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม 8 ชนิด

 

เช่น น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพ น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (SAF) และยังได้เน้นย้ำจุดยืนของประเทศไทยต่อการเข้าร่วมขับเคลื่อนการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) การให้ความสำคัญกับตลาดส่งออกใหม่ๆอย่างอินเดียที่มีการบริโภคน้ำมันพืชมากถึง 21 ล้านตันต่อปี โดยในงานนี้ได้มีผู้แทนระดับสูงขององค์กรประเทศผู้ผลิตปาล์มน้ำมันของอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย เข้าร่วม และมีผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันพืชของอินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย เข้าร่วมกว่า 250 ราย  

 


ทั้งนี้ นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำมันพืชแห่งอินเดียได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ขายน้ำมันปาล์มให้กับอินเดียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และพร้อมที่จะร่วมมือสนับสนุนและซื้อน้ำมันปาล์มจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ต้องยอมรับว่า ผลงานการบริหารปาล์มน้ำมันเป็นที่ประจักษ์ภายใต้การดูแลของพล.อ.ประวิตร ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี แต่ยังยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของไทยไปสู่ระดับโลก และขยายความร่วมมือทางเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันกับนานาประเทศต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน