ชาวนาผิดหวังเงินประกันรายได้ยังไม่เข้า

24 พ.ย. 2565

ชาวนาจังหวัดพิจิตร ต้องผิดหวังเงินประกันรายได้ยังไม่เข้า บัญชีของเกษตรกร ชาวนาในช่วงเช้า โดยชาวนาระบุ เงินที่ได้ จะนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน ร่วมถึงใช้หนี้สิน

 

 หลังจากที่ทางรัฐบาล มีกำหนด จ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000  ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 โดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2565/66 "เงินเยียวยาไร่ละ 1,000" สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน

 


ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิจิตร  เกษตรกรชาวนา ต่างมารอรับบริการ โดยในช่วงเช้าต่างมีเกษตรกรชาวนา มาเข้าคิวรับการบริการของธนาคาร ตั้งแต่ ยังไม่เปิดทำการ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต้องแจกบัตรคิว ให้กับชาวนาที่ใช้บริการ  แต่มีเกษตรกรชาวนา ระบุ ว่า เงิน ที่ได้จากรัฐบาล ส่งผลดี ให้กับชาวนานำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 

 


 


แกะ คุ้มขัง ชาวนาตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตร ระบุว่า โครงการเงินช่วยเหลือ ถือว่าเป็นโครงการที่ดี เงินที่ได้ จะนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งมีความลำบากกับเศรษฐกิจ ที่ค่าครองชีพสูง ขณะที่ชาวนาที่เดินทาง นำสมุดบัญชี มาปรับยอดบัญชีในช่วงเช้าที่ธนาคารเปิดให้บริการ   ต้องผิดหวัง  ในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ยอดเงิน ช่วยเหลือ จากทางรัฐบาล ยังไม่ยอดเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวนา  


มาลี พุ่มพวง ชาวนาตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร ที่มาใช้บริการคนแรกเพื่อจะนำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้สิน หลังจากที่ไม่มียอดเงิน ช่วยเหลือ  จากทางรัฐบาลเข้าบัญชี จึงต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวัง

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน