พลับพลึงธารบานสะพรั่งเต็มลำคลองรับวันอนุรักษ์

14 พ.ย. 2565

พลับพลึงธารบานสะพรั่งเต็มลำคลองสวนตาเสม รับวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร 2565

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา นำผู้สื่อข่าวเข้าเที่ยวชมดอกพลับพลึงธาร ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งสายน้ำ” พื้นน้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พบว่าพลับพลึงธารกำลังชูช่อดอกบานสะพรั่งอยู่ในลำคลองบางปง ภายในสวนปาล์มน้ำมันของตาเสม เกษตรกรในพื้นที่ รับกับวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร ในวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี

 

โดยพลับพลึงธารจะชูช่อดอกบานเต็มลำคลองยาวประมาณ 500 เมตร และพบว่าตาเสมได้ลงมือตัดหญ้า ปรับพื้นที่ไว้เตรียมต้อนรับคนที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวชมความงาม คาดว่าเป็นเป็นจุดชมดอกพลับพลึงธารอีกจุดหนึ่งในอำเภอคุระบุรี ซี่งอยู่ในลำคลองขนาดใหญ่กว่าสวนตาเลื่อน มีสายน้ำไหลใสสะอาด ต้นและดอกพลับพลึงธารจะใหญ่กว่าในสวนตาเลื่อน

 


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กัณหา อยู่สี  และ ชาวบ้านในพื้นที่ ศิริพร จักรพงษ์ กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกพลับพลึงธารเริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มลำคลอง จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชม โดยที่ที่นี้จะใช้ชื่อว่าพลับพลึงธารคลองตาเสม ซึ่งจะมีดอกพลับพลึงธารอยู่เต็มลำคลองที่คดเคี้ยวในสวนปาล์มน้ำมันระยะทางยาวกว่า500 เมตร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 08-6275-8284 (ศิริพร)

 


พลับพลึงธาร หรือช้องนางคลี่ หรือหอมน้ำ เป็นพืชน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่มีการกระจายพันธุ์ในพังงาและระนอง ซึ่งพบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการขุดลอกคลอง และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น รวมถึงการลักลอบขุดเอาออกไปจากพื้นที่ จนกระทั่งคณะทำงานของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เห็นชอบจัดสถานภาพพลับพลึงธารเข้าบัญชีพืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2554 จึงถือว่าการเริ่มต้นที่สำคัญในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร IUCN และภาคีเครือข่ายได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน