เลขานุการ รมว.อว.และม.ราชภัฏกาญจน์ร่วมเปิด “MHESI Street Art จ.กาญจนบุรีสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น

29 ต.ค. 2565

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานพิธีเปิด“กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น” พร้อมด้วยนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานผ่านแนวคิดวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ภาพผลงาน Street Art ในครั้งนี้คือ  ภาพหัวจักรรถไฟพลังไอน้ำ C5623 อันเป็นที่มาของเรื่องราวเริ่มต้นประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ( ณ บริเวณประตูเมืองเก่า) และ ภาพท้ายขบวนรถไฟ ( ณ บริเวณวงเวียนวัดเทวสังฆาราม) เปรียบเสมือนถนนปากแพรกสายนี้ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิตชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ได้รับการแนะนำจากศิลปินพื้นถิ่นในการให้ข้อเสนอแนะและแนวคิด  ในการวาดภาพ Street Art  ในครั้งนี้  และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชน ภาคีเครือข่าย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ทำให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาญจนบุรี


ภาพผลงาน Street Art ทั้ง 2 จุดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและชื่นชอบของนักท่องเที่ยว และจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและช่วยเผยแพร่วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวกาญจนบุรีให้กับนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน