กรมราชทัณฑ์ จับมือ กรมอนามัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง

7 ต.ค. 2565

วันที่ 7 ต.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องสัมนา อาคารกรมราชทัณฑ์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรีจ.นนทบุรี นาย อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์พร้อมด้วย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นาย สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ และผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานกักขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง


นายอายุตม์ กล่าวว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการดำเนินการไปยังหน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดกรมราชทัณฑ์เอง อีกทั้งกำหนดและพัฒนาคุณภาพและกฎเกณฑ์ รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและแนวทางการดำเนินการจัดบริการสาธารณสุขในงานต่างๆ ได้แก่  การส่งเสริมสุขภาพ ทันตกรรม โภชนาการ การออกกำลังกายอนามัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุ อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในสถานที่คุมขัง ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับกรมอนามัย ในการจัดทำการส่งเสริมสุขภาพ ทันตกรรม โภชนาการ การออกกำลังกาย อนามัยแม่และเด็ก ผู้สูงอายุอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและน้ำให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของกรมอนามัยนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และแนวทางการดำเนินการไปยังหน่วยงาน ทั้งในสังกัดกรมอนามัยเอง และร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการพัฒนารูปแบบ แนวทางด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง อีกทั้งร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการ หลักสูตรและพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขังอีกด้วย


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพซึ่งในสถานที่คุมขังยังเป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลเนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่าง จากข้อมูลสุขภาพของกรมราชทัณข์ ปี 2565 พบว่า มีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลจำนวน 830,002 คน แบ่งเป็น นอนพักในสถานพยาบาล จำนวน 67,934 คน ไม่ได้นอนพักในสถานพยาบาลจำนวน 762,068 คน มีการส่งต่อผู้ต้องขังออกรักษาภายนอกเรือนจำ จำนวน20,180 ครั้ง แบ่งเป็นแบบนอนพัก จำนวน 3,761 ครั้ง และแบบไปกลับ จำนวน 16,419 ครั้ง ถือเป็นจุดสำคัญในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขังระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง ในครั้งนี้ กรมราชทัณฑ์โดยกองบริการทางการแพทย์ และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่คุมขัง ได้แก่ เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังสถานกักกัน ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

สาโรจน์ สว่างศรี ผู้สื่อข่าวจังหวัดนนทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน