ผบก.ภ.จว.นครปฐม มอบโล่เกียรติคุณกันกระสุนให้กับ กต.ตร.จ.นครปฐม

22 ก.ย. 2565

          พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์  ผบก.ภ.จว.นครปฐม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะ กต.ตร.จังหวัดนครปฐม และ คณะที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดนครปฐม ที่สนับสนุนช่วยจัดหาโล่กันกระสุนจำนวน 14 อัน โดยมี กำนันยงยุทธ เพชรดี ตำแหน่ง กต.ตร.จ.นครปฐม พร้อมคณะร่วมมอบโล่ป้องกันแบบกันกระสุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการให้การสนับสนุน การป้องกันอาชญากรรมและเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทุก สภ. ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ใช้ในการเข้าระดมเหตุ ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร 7 อำเภอร่วมรับมอบในครั้งนี้


 สำหรับรายชื่อผู้ได้รับโล่ มีดังนี้ 1.ดร.อุดม โปร่งฟ้า 2.คุณเข็มทัศน์  มนัสรังษี 3.คุณศักดิ์ชัย ธนบดีจิรพงศ์ 4.คุณอรรถพล เสือคำรณ 5.คุณวิเวก พลายทรัพย์ 6.คุณโชคชัย ยุทธนารัฐ 7.คุณบดีรัฐฐ์ พสิษฐ์ธรากูล 8.คุณอุทัยวุธ  พานธุวงศ์ 9.คุณเอกรินทร์  พานธุวงศ์ 10.คุณศศิพิมล  แก้วทวีทรัพย์ 11.คุณยงยุทธ  เพชรดี 12.คุณกตัญชลี  แซ่อึ้ง 13.คุณฐิติพงศ์  วัฒนาอนันต์กุล


  นอกจากนี้  ยังมี ผกก.ภ.จว.นครปฐม มีรายชื่อดังนี้ ว่าที่ พ.ต.อ.อรรถการ กองสุผล ผกก.สส.ภ.จว.นครปฐม ,พ.ต.อ.ไพบูลย์  แพรสีนวล ผกก.สภ.เมืองนครปฐม , พ.ต.อ.ณฐพงศ์  มุกดาหาญ ผกก.สภ.นครชัยศรี , พ.ต.อ.ทรงวุฒิ  เจริญวิชยเดช  ผกก.สภ.สามพราน , พ.ต.อ.ธีรเชษฐ์  ธนวินรวีร์  ผกก.สภ.กำแพงแสน ,พ.ต.อ.ปรีชา  ทิมหอม ผกก.สภ.บางเลน , พ.ต.อ.ดลชัย  ปิ่นปัก  ผกก.สภ.ดอนตูม ,พ.ต.อ.กัมปนาท  ณ  วิชัย  ผกก.สภ.โพธิ์แก้ว , พ.ต.อ.นฤพนธ์  วานิชนุเคราะห์  ผกก.สภ.สามควายเผือก ,พ.ต.อ.ณัฐพงษ์  เชื้อเดช ผกก.สภ.กระตีบ ,พ.ต.อ.ทูน  เดชคุณมารก  ผกก.สภ.บางหลวง ,ว่าที่ พ.ต.อ.จุลภณ  มีชำนาญ  ผกก.สภ.พุทธมณฑล  และว่าที่  พ.ต.อ.ภูภณ  ทัพเจริญ  ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ  ร่วมเข้ารับโล่กันกระสุนอีกด้วย

นายสมคิด  พรมมี จ.นครปฐม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน