อธิบดีกรมอาเซียนเปิดห้องสมุดอาเซียนเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง

24 ส.ค. 2565

วันนี้ 24 สิงหาคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท น.ส.อุศณา  พีรานนท์  อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดให้กับโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ตามโครงการห้องสมุดอาเซียน โดยมีนายพสุศิษฏ์  วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นายนที  มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


นายพสุศิษฏ์  วงศ์สุรวัฒน์ เลขานุการกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดเผยว่า กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ริเริ่มโครงการ 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย โดยสร้างห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนตามจังหวัดต่างๆ ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อมุ่งหวังให้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งความรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจต่อความเป็นไปและพัฒนาการของสังคมและประชาคมโลก เปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง และปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน สำหรับในปี 2565 กรมอาเซียนได้สร้างห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก 3 แห่ง รวมเป็น 69 แห่ง ใน 69 จังหวัด โดยตั้งเป้าหมายให้มีห้องสมุดอาเซียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว  วรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าว จ.ชัยนาท

อธิบดีกรมอาเซียนเปิดห้องสมุดอาเซียนเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน