เปิดรั้วน้องคนเล็กให้ผู้ปกครองร่วมเป็นกำลังใจและความโปร่งใสในการรับสมัคร

4 ก.ค. 2565

มทบ.13 จัดกิจกรรม "Open house เปิดรั้ว รด." ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาวิชาทหาร น้องคนเล็กของบ้าน รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ทดสอบร่างกาย และร่วมเป็นกำลังใจให้บุตรหลาน และชมขั้นตอนการรับสมัครเข้าเป็น นศท.ที่ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม ตามหลักสูตรและรูปแบบการฝึกสอน ที่มุ่งสู่การสร้าง รด. New Gen ตามนโยบายของกองทัพบก

วันที่ 4 ก.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี พ.อ.วรโชติ กาญจนโรจน์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี ได้นำผู้ปกครอง และนักเรียน-นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เดินทางมาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2565 เข้าร่วมในกิจกรรม "Open house เปิดรั้ว รด." ต้อนรับผู้ปกครองน้องคนเล็กของสู่บ้านของนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการ เครื่องช่วยฝึกต่างๆ


ซึ่งกิจกรรมประกอบ ดนตรีในสวน โดย รด.จิตอาสา สร้างดนตรี สร้างสุข เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี และกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การแนะนำหลักสูตรการสอนที่ทันสมัย และการเรียนรูปแบบ Active Learning การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ การศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรม รด.รักโลก การทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย ฮอร์โมนผลไม้ และสารไล่แมลงจากธรรมชาติ รับชมสาธิตการปฐมพยาบาลด้วยการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเรียนรู้การดำรงชีพในป่า การเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธ ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
นอกจากนี้ ยังได้นำผู้ปกครอง เยี่ยมชมสถานที่ทดสอบร่างกาย และร่วมเป็นกำลังใจให้บุตรหลาน รวมถึงรับชมขั้นตอนการรับสมัครเข้าเป็น นักศึกษาวิชาทหาร ที่ปฏิบัติด้วยความโปร่งใส และยุติธรรม ตามนโยบายของกองทัพบก


ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนการสอนตามหลักสูตร และรูปแบบการฝึกสอน ที่มุ่งสู่การสร้าง รด. New Gen มี ทัศนคติที่ดี ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีภาพลักษณ์ที่สง่างาม มีวินัย มีความรู้ มีความสามารถทางทหาร มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติพ และพร้อมเป็นแก่นนำในการต่อต้านยาเสพติด มีความทันสมัย รู้ทันข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของโลก ออกแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการเรียนการสอนและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มีความเป็นผู้นำ และมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน รักหมู่คณะเป็นกลุ่มพลังที่มีบทบาททางสังคม อีกด้วย

กฤษณ์ สนใจ   ผู้สื่อข่าว  จ.ลพบุรี 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน