สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทจัดโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตาลโตนดบ้านห้วยกรด

24 มิ.ย. 2565

วันนี้ 24 มิ.ย. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ม.9 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท  น.ส.ชไมพร  อำไพจิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ตาลโตนดห้วยกรด) จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับตาลโตนดในพื้นที่จังหวัดชัยนาทให้คงอยู่ อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่สำนึกรักในบ้านเกิด สามารถนำความรู้ทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน


โดย นางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า การจัดโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ตาลโตนดห้วยกรด) จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ตาลโตนดห้วยกรด) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ให้คงอยู่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตจริง และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน จนเกิดแนวทางอนุรักษ์และพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน


ทั้งนี้ การจัดโครงการฯ ในวันนี้ มีการจัดฐานการเรียนรู้ การสาธิตภูมิปัญญาจากตาลโตนด จำนวน 5 ฐาน เช่น การทำน้ำตางโตนด การทำน้ำเชื่อม (ไซรัป) การทำขนมตาล การทำต้มปลาร้าหัวตาล การทำยำหัวตาล และการเพาะตาลโตนดและปลูกตาลโตนด โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด ตำบลห้วยกรด ในการสนับสนุนทั้งสถานที่และวิทยากร

ภาพ/ข่าว  วรชล  ฟักขาว  ผู้สื่อข่าวคมชัดลึก จ.ชัยนาท 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน