ยโสธรจัดงานบุญเดือนหก ตามประเพณีขอฝนของชาวอีสาน

7 พ.ค. 2565

เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 6 พ.ค.2565) นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 โดยมี ดร.ประยงค์  แก่นลา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร นายณัฐพล  นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายธงชัย  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว ที่อาคารโดม เทศบาลเมืองยโสธร

 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถึงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2565 ที่ถนน แจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธรและสวนสาธารณะพญาแถน เพื่อสืบสาน รักษาประเพณีบุญเดือนหกจุดบั้งไฟขอฝนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ยโสธรซึ่งเป็นประเพณีของจังหวัดที่เคยจัดขึ้นทุกๆปี ที่เลี่ยงจัดมาถึง 2 ปี  โดยจัดงานในปีนี้ ภายใต้มาตรการควบคุมป้องและกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัด  เช่นการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่างผู้ร่วมงาน งดการรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดการเล่นโคลน ห้ามเล่นการพนัน ตลอดทั้งการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท การจัดระเบียบจราจร การอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการจัดงานแสดงและจำหน่าย สินค้าโอทอป ที่วิมานพญาแถน ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2565 อีกด้วย

 

 


 ด้านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวถึงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตามความเชื่อ ของท้องถิ่น เกี่ยวกับตำนานการขอฝน ซึ่งผูกพันกับการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพของ ประชาชนและงานประเพณีบุญบั้งไฟยังแสดงออกถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความผูกพันของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันทำบุญเดือนหก ตามประเพณีฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน

 ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น วันที่ 13 พ.ค.65 การประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ที่วิมานพญาแถน /เวลา 17.00 น. การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ที่โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรฯ และชมการแสดง บั้งไฟ สวยงาม บั้งไฟโบราณ บริเวณถนนแจ้งสนิท /วันที่ 14 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน ชมขบวนรำถวาย รำเซิ้ง ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ ตามถนน แจ้งสนิท /วันที่ 15 พ.ค.65 เวลา 08.00 น. จุดบั้งไฟปฐมฤกษ์และบั้งไฟเสี่ยงทาย จุดบั้งไฟขึ้นสูง บั้งไฟแฟนซี ที่ฐานจุดบั้งไฟสวนสาธารณะพญาแถน และระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2565 ร่วมเที่ยวชมกิจกรรม ROCKET STREET FOOD ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารจากทุกภูมิภาคและการแสดงดนตรี ที่อาคารโดม เทศบาลเมืองยโสธร

     ส่วนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวถึงการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดการ ด้านสถานที่จัดงาน สภาพแวดล้อม การตรวจคัดกรองผู้ให้บริการ ผู้มาเที่ยวชมงาน การตรวจ ATK พร้อมแนะนำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ผู้มีโรคประจำตัว หากมา เที่ยวงาน ต้องพกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วย ของตนเองเผื่อมีเหตุเจ็บป่วย ฉุกเฉิน จะสามารถให้การช่วยเหลือรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งได้เตรียมบุคลากร ทางการแพทย์ การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ไว้รองรับผู้มาเที่ยวชมงาน

 

 


      สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน อุบลราชธานี กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเมือง   3 บุญ เช่นบุญเดือน 3 งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก บุญเดือนหก งานประเพณี บุญบั้งไฟและบุญเดือนสิบเอ็ด ประเพณีแห่ไฟตูมกา ซึ่งได้บรรจุไว้ในปฏิทินการ ท่องเที่ยว ของจังหวัดยโสธร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเที่ยชมงาน สำหรับปี 2565 นี้ ได้ประสานกับเมืองชิชิบุ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมืองคู่แฝดการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟกับจังหวัดยโสธร และได้มาร่วมงานด้วยในทุกปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้ร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิดงานทางสื่อโซเชียล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคู่แฝดอีกด้วย

     และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เชิญชวนให้มาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-16 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในงานโดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อปลอดจากโรคโควิด-19 อีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว    สมัย  คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคยโสธร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน