ร่วมสร้างเยาวชนต้นแบบผลิตสื่อออนไลน์รณรงค์ป้องกันโควิด-19

21 ก.ค. 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาทำการชุมชนบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้มาตราการปัองกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดภายใต้การอำนวยการของ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.ศอ.ปส.จ.นศ. นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  รอง.ผอ.ศอ.ปส.จ.นศ. นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเลขานุการ ศอ.ปส.จ .นศ.  นายณัฐกิตติ์ กาญจนะ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ชุดโมบายทีมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดโมบายทีม) ร่วมกับศูนย์ข่าวคมชัดลึกภาคใต้ จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รู้เท่าทันสื่อออนไลค์ พร้อมทั้งงฝึกผลิตสื่อออนไลน์รณรงค์กป้องกันการแพร่ระบาดขอดชื้อไวรัดโควิด-19ตามมาตราการ D-M-H-T-T-A ปลอดภัยอุ่นใจแน่นอน

 

 

 

โดยมี นางศรุดา พรหมมา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด และมีตัวแทนสภาเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ตามโครงการปกป้องคุ้มครองเด็กเชิงประเด็น กิจกรรมรณรงค์และเสริมสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อออนไลค์ และกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนผลิตสื่อสร้างสรรค์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง

กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน