เสริมศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน-นักศึกษาเมืองตรัง

21 ก.ค. 2564


เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมี นางผกาอุษา สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน สำหรับบวัถุประสงค์การเปิดอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนและนักศึกษา มีภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมในสถานการณ์โควิด-19 ร่วมออกแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและนักศึกษา ปลอดภัย โดยจัดอบรมทบทวนบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ร่วมกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา ที่เสี่ยงต่อการประพฤติตนไม่เหมาะสม จัดกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแบบเชิงรุก ครอบคุม ทั้ง10 อำเภอในจังหวัดตรัง
พร้อมทั้งกำหนดศูนย์ประสานงานศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ ศูนย์เสมารักษ์ระดับ จังหวัด ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทุกเครือข่ายสามารถสนับสนุน แต่ละอำเภอได้ทันท่วงที กรณีมีเหตุการเร่งด่วนฉุกเฉิน


ทั้งนี้ทางศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมโดยนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าชุดโมบายทีมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา) และคณะเป็นวิทยากรกระบวนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน จัดขึ้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการจัดอบรมได้ปฎิบัติมาตราการจังหวัดเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทีมข่าวภูมิภาค
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน