แพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทำบุญให้คุณหมอ ผู้ที่ล่วงลับ

10 มิ.ย. 2564


                 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว นพ.สุรสิทธิ์ จิตต์พิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับแพทย์ที่เสียชีวิต พร้อมทั้งทำพิธีรับขวัญผูก ข้อมือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ของโรงพยาบาล โดยทาง รพ.ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า จากการประชุมคณะแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วทุกคน รู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะทั้งหมด เพื่อบรรเทาผลกระทบของความสูญเสียที่จะกระทบกับแพทย์เพิ่มพูนทักษะและงานดูแลรักษาผู้ป่วย 
           โรงพยาบาลได้ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด พบว่า แพทย์เพิ่มพูนทักษะท่านนี้ เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการทำงานและเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน รวมถึงไม่เคยมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตใดใดมาก่อน จึงได้ประชุม วางแนวทางปรับระบบการศึกษา และการทำงานให้เกิดความสมดุล และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระงาน และความปลอดภัยของผู้ป่วย และมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดจากการทำงาน ของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ โดยจัดให้แพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานใหม่ในสามเดือนแรก มีแพทย์พี่เลี้ยง ช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษาทั้งด้านการทำงาน รวมถึงมีการประเมินความคาดหวัง สิ่งที่เป็นจริง หาแนวทางพัฒนาระบบการจัดการศึกษาร่วมกัน 


อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดกรณีดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แพทย์เพิ่มพูนทักษะ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคน คณะแพทย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น และจะถือเอาเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้พัฒนาระบบทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกมิติ จากคณะแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 10 มิ.ย.2564..นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน