สุรินทร์ - มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

10 มิ.ย. 2564


วันที่ 10 มิ.ย. 2564 นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน และ นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ / ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินสด จำนวน 10,000 บาท และ สิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยมี ว่าที่นายกองตรี คเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี กล่าวรายงาน เหตุอัคคีภัย ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2564 ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท ซึ่งโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

 

 

 

 

 
ด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ความช่วยเหลือ โดยให้นำเงินและสิ่งของ ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัด ในการช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งสิ่งของพระราชทานที่พระองค์ได้มอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรและแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้มีกำลังใจเข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้พ้นไปด้วยดี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

 

อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ กิ่งกาชาดอำเภอรัตนบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก หน่วยงานด้านการศึกษา ฯลฯ ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ รวมทั้ง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยมีจำนวนเงินสดรวมกว่า 100,000 บาท

 

 

 

 


นอกจากนี้  นายคเณศวร เกษอินทร์  นายอำเภอรัตนบุรี ยังได้แจ้งประสานให้ โรงพยาบาลรัตนบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอรัตนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก ติดตามดูแลด้านจิตใจครอบครัวผู้ประสบเหตุ และ ตรวจรักษาอาการป่วยบุตรชายของคุณยาย ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งป่วยเรื้อรังมานับสิบปี และไม่สามารถไปพบแพทย์ได้  ซึ่งแพทย์ได้เข้าตรวจรักษาที่บ้าน และ ออกใบรับรองแพทย์ยืนยันความพิการ โดยผู้นำชุมชนจะนำผู้ป่วยเข้ารับการจัดทำบัตรผู้พิการรองรับสิทธิสวัสดิการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ครอบครัวคุณยายผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ต่อไป
 

 

 


ขอบคุณข้อมูล / ภาพ / ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี
เรียบเรียง / ชูชัย ดำรงสันติสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน