โควิดบุกศาลศาลากลางผู้ว่า ฯเมืองคอนสั่งข้าราชการ “work from home”หลัง จนท.ธุรการเสี่ยงสูง

10 มิ.ย. 2564


วันที่ 10 มิ.ย. 2564  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากกรณีเช้าวันนี้ (10 มิถุนายน 2564 ) ได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่ธุรการคนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 อันเนื่องมาจากไปเฝ้าดูแลหลานอายุ 1 ขวบเศษ ซึ่งต่อมาเป็นผู้ป่วยยืนยันจาก cluster ฟาร์มไก่ อำเภอร่อนพิบูลย์ ในเบื้องต้น ทราบว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวขอลาหยุดเพื่อไปดูแลหลานตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาและไม่ได้ไปทำงานที่ศาลากลางตั้งแต่วันดังกล่าว แต่เพื่อความปลอดภัยจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หน้าห้องรองผู้ว่าฯและที่ใกล้ชิดทุกคนไม่ต้องมาทำงานที่ศาลากลางโดยให้หยุทำงานที่บ้าน(work from home) จนกว่าจะสอบสวนโรคแล้วเสร็จ

               ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ แต่เพิ่งมาพบเชื้อหลังจากตรวจครั้งที่สอง ซึ่งตามมาตรการของการสอบสวนโรค ถ้าผลสอบสวนโรคปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงติดเชื้อจะได้มีการกักกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

 


             
  นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้เห็นชอบเลื่อนเผปิดเทอมจากวันที่ 14 ก.ย. 2564 และยังได้ประกาศเปิดให้มีการจองฉีดวัคซีนผ่านแอฟ “นครศรีชนะ”รวมทั้งสั่งปิดหมู่บ้านชั่วคราว หมู่ 10 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งทีมปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกเดินทางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอทุ่งใหญ่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ค้นหาเชิงรุกผู้ป่วยโควิด-19 เป้าหมายทั้งสิ้นประมาณ 800 ราย

               ในขณะที่รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกเมษายน) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 13 ราย ติดเชื้อสะสมจำนวน  948 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน  123 ราย รักษาหายแล้วสะสม จำนวน 808 ราย  เสียชีวิตสะสม จำนวน  17 ราย

 


              


ส่วนที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

  สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้แต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและส่วนราชการในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปอย่างครอบคลุม ภายใต้แนวทางของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต้องการให้มีการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือทั้งในส่วนของการการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมและวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตามมติกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งการร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกรณีได้รับวัคซีนเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช แนวทางการสนับสนุนวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร/หมู่คณะ แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระดับพื้นที่อำเภอ และแนวทางการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโดยใช้ระบบ “นครศรีชนะ” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราช ได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้ารับวัคซีน

  โดยในการลงทะเบียนดังกล่าวจะยังไม่มีการระบุวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมายจะฉีดวัคซีน แต่จะระบุเพียงลำดับหมายเลข เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะได้ประสานนัดหมายให้มาฉีดวัคซีนอีกครั้ง หลังได้รับจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม โดยข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีจำนวนผู้ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น นครศรีชนะ ดังกล่าวแล้วจำนวนทั้งสิ้น 71,811 คน  พร้อมกันนี้ในที่ประชุมยังได้กล่าวยืนยันถึงจำนวนวัคซีนที่ได้รับมาเพิ่มเติม จำนวน 10,590 โดส ว่าได้จัดสรรไปยังศูนย์ฉีดวัคซีนต่าง ๆ ตามที่กลุ่มเป้าหมายได้จองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับนัดหมายให้ไปฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2564 ไม่ต้องเลื่อนนัด สามารถไปเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามนัดหมายเดิมทั้งจังหวัด .

ไพฑูรย์ อินทศิลา  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช          
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน