ส่งมอบบ้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน

10 มิ.ย. 2564


                        นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ. เป็นประธานส่งมอบบ้านให้แก่น.ส.เกดศินี อัลมาตร บ้านเลขที่94 ม.12 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ2564 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจ.สตูล พร้อมด้วยนายธานี หะยีมะสาและ  นายอำเภอละงู หน.ส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ภายในครัวเรือน
                      นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.สตูล กล่าวว่า จังหวัดได้มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาที่เน้นหนัก "วาระ 5 ส เมืองสตูลน่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน" วาระที่ 5 สตูล...สร้างสุข (คนสตูล สร้างสรรค์ ปันสุข) ที่ให้ความสำคัญด้านการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน เยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

 


 โดยเฉพาะภารกิจหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมอบหมายให้ทุกอำเภอ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  นอกจากนี้ผวจ.สตูลยังมอบถุงยังชีพให้นายอดุลย์ เหลนเพชร์ อายุ51ปี บ้านเลขที่40 ม.12 ต.กำแพง อ.ละงู ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง 10 กว่าปีแล้ว มอบหน้ากากอนามัยให้กับมัสยิดอุสมานียะห์ โดยมีนายบำรุง เหมรา อีหม่ามมัสยิดฯพร้อมด้วยผู้นำศาสนาร่วมรับมอบ

 

สุไหล  โพธิ์ดก  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.สตูล
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน