ชาวเกาะเรียนกรุงเก่า ประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

10 มิ.ย. 2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางปิยพร ภาคีเกตุ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของตำบลเกาะเรียน  เปิดเผยว่า  ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนของตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ญี่ปุ่น  และฝรั่งเศส  ซึ่งชาวบ้านของหมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5 และ หมู่ 7  ได้ผลิตกันเป็นอาชีพสืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี  
ตำบลเกาะเรียน  ถือเป็นต้นกำเนิดและเป็นแห่งแรกของประเทศ  สามารถสร้างชื่อเสียง จนกลายเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแล้ว   ดอกไม้ประดิษฐ์ที่มีการสั่งซื้อเข้ามา จะผ่านพ่อค้าคนกลาง  ไม่ได้สั่งซื้อจากชุมชนโดยตรง  และชนิดของดอกโสนที่สั่ง  จะมีดอกกุหลาบ ดอกมะลิ ดอกดาวกระจาย  และ ดอกเยอบีร่า ปัจจุบันตนเองเป็น อสม. หากว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ก็จะมาทำดอกโสน รายได้ปัจจุบันเดือนละกว่า 3,000 บาท 


ก่อนหน้านี้เคยได้รับเดือนละกว่า 8,000 บาท  แต่ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รายได้จึงลดลง   อย่างไรก็ตาม  เป็นที่น่าดีใจที่ตลาดต่างประเทศยังต้องการผลิตภัณฑ์ชุมชน ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนของตำบลเกาะเรียน  แต่ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี จะทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าว คมชัดลึกทั่วไทย ภาคกลาง
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน