เอาจริง อุทยานฯ-ป.ป.ช.เอาผิดนายกฯกับพวก ทำถนนรุกอุทยานฯ (คลิป)

9 มิ.ย. 2564


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.2564  นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินปราบปราม  นายทุน และผู้มีอิทธิพล ผู้บุกรุก หรือทำลายป่าอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  ว่าที่ร.ต.สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ พร้อมด้วย น.ส.สุนันทา จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี  นางศิลากร นาคเอี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ป.ป.ช.ภาค 7  น.ส.ชัญญณัท พรโพธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฎิบัติการ ป.ป.ช.ภาค 7 น.ส.วรางคณา กฤตสัมพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฎิบัติการ ป.ป.ช.ภาค 7 ได้เดินทางไปที่เทศบาลตำบลเขาโจด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับด.ต.สมรัก พรหมชนะ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ในฐานะเป็นเป็นผู้ว่าจ้าง ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนวังก่อสร้าง ผู้รับจ้าง เข้าซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเข้าบ้านน้ำพุ-ไกรเกรียง หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 3  ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์  โดยไม่ได้รับอนุญาต  แต่ไม่พบตัวด.ต.สมรักฯนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด แต่อย่างใด
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมาทาง ป.ป.ช.ภาค 7   ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  และอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้เข้าไปตรวจสอบโครงการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง ทางเข้าบ้านน้ำพุ-ไกรเกียงหมู่ที่ 2หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และได้ไปแจ้งความดำเนินคดี เอาผิดกับผู้ที่ลักลอบขุดดินลูกรัง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการสอบสวน ของพนักงานสอบสภ.ด่านแม่แฉลบ โดยบริเวณที่ขุดดินลูกรังดังกล่าว อยู่ติดกับโครงการ ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง

ต่อมา หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล ตำบลเขาโจด ได้แจ้งว่า โครงการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังดังกล่าว  มีทั้งหมด 3 โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 11/2564 สัญญาเลขที่12/2564 สัญญาเลขที่15/2564 งบประมาณรวมกันได้จำนวน 1,454,900บาท ที่มี เทศบาลเขาโจด เป็นผู้ว่าจ้าง ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังแล้ว ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ ที่ทส.0910.20/3117  ลงวันที่ 22 ต.ค.2555  ของนายวิโรจน์ โรจนจินดา อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นผู้อนุญาตให้ดำเนินโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรัง ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ ดังกล่าว โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯเอาไว้ ทำให้เทศบาลตำบลเขาโจด เข้าใจว่าสามารถดำเนินการซ่อมแซม  และปรับปรุงถนนลูกรังในเส้นทางนี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ตลอดเวลา ตลอดทุกปี ตลอดทุกโครงการ โดยไม่ต้องไปขออนุญาต จากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ซ้ำอีกแต่อย่างใด


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จึงได้ทำเรื่องดังกล่าว หารือไปยังกองนิติการ กรมอุทยานฯ ต่อมา กรมอุทยานฯได้มีหนังสือ ด่วนมาก  ที่ทส.0903.2/9579 ลงวันที่ 14 พ.ค. 2564  ตอบข้อหารือมาว่า "การอนุญาตโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินั้น ในการอนุญาตดำเนินโครงการใด ย่อมเป็นการอนุญาตเฉพาะตามโครงการนั้นๆ หากมีความประสงค์ จะอนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งต่อไป ก็ต้องจัดทำโครงการขออนุญาตอีกครั้ง เป็นคราวๆไป ไม่สามารถอ้างการอนุญาต ในครั้งแรกดำเนินการ ได้ตลอดเวลา"

จากข้อหารือตามหนังสือกรมอุทยานฯ ประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 64 ที่บัญญัติไว้ว่า "บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ "คณะเจ้าหน้าที่จึงเห็นว่า โครงการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง ดังกล่าว ทั้ง 3 โครงการ ที่ดำเนินการในปีพ.ศ. 2564 ไม่สามารถนำหนังสืออนุญาตในปีพ.ศ. 2555 มาอ้างเพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้  ดาบตำรวจสมรักฯ นายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด ในฐานะเป็นผู้ว่าจ้างนั้น  จึงมีความผิดตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 มาตรา 19 (1) ฐาน กระทำการใดๆโดยการเป็นผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรังในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต  ระวางโทษจำคุก 4 ปี ถึง 20 ปี ปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 2 ล้าน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

นายนิพนธ์ฯ เผยท้ายสุดว่า ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนายกอบจ. นายกเทศมนตรี นายกอบต. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่มีโครงการจะทำการซ่อมแซม และปรับปรุงถนนลูกรัง ในหมู่บ้าน ในตำบล   ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ขอให้ทำหนังสือขออนุญาต กับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ที่รับผิดชอบในเขตท้องที่นั้น ทุกครั้งที่มีโครงการฯ ซึ่งการอนุญาตโครงการฯ จะใช้เวลาไม่เกิน 1-2 วัน เป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับส่วนราชการท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องทางสัญจร เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ตามนโยบายของกระทรวงทรัพย์ฯ และกรมอุทยานฯ

ต่อมาคณะเจ้าหน้าที่ จึงได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดี ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่แฉลบ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามตัวนายกเทศมนตรีตำบลเขาโจด และผู้เกี่ยวข้อง มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วุฒิเดช ก้อนทองคำ จ. กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน